Admira 8IIa vlevo 5090274 vpravo 10514993 rychlosti 12-48.JPG